f Vertimas žodžiu telefonu - Modern Polyglots

Vertimas žodžiu telefonu

Vertimas telefonu, dar vadinamas televertimu, vyksta, kai vertėjas pateikia vertimą telefonu. Įprastai ši paslauga teikiama konferencinių skambučių metu. Bet kokiu atveju mes galime atlikti televertimą bet kurioje situacijoje, kurioje suinteresuotoms šalims reikia susikalbėti telefonu.

Konkretūs pavyzdžiai situacijų, kai teikiame tokias paslaugas:

– Klientų užklausos telefonu;

– Paraiškos, teikiamos telefonu, pavyzdžiui draudimo kompanijoms ir kitais atvejais.

Services