f Traducerea website-ului - Modern Polyglots

Traducerea website-ului

MODERN POLYGLOTS Srl lucrează cu produsele, comercializarea și cu echipele dvs. corporative pentru a dezvolta un website multilingv care va fi ,atît din punct de vedere vizual cît și lingvistic, adecvat publicului căruia acesta i se adresează. Produsul final va fi adecvat cultural pieței-țintă, ba chiar va consolida imaginea dumneavoastră. Actualizările pot fi administrate central, permițînd între timp intrări locale.

Services