f Traducerea documentelor - Modern Polyglots

Traducerea documentelor

MODERN POLYGLOTS Srl. furnizează traducerea documentelor tehnice și de comercializare pentru sectoarele juridic, medical, tehnologic, energie și produse de consum. Traducătorii noștri sunt vorbitori materni a limbii-țintă și sunt mereu testați și evaluați în domeniile în care activează. Capacitățile de Tehnoredactare și formatare a agenției noastre cuprind majoritatea software-ilor, inclusiv Microsoft Office, Adobe Creative Suite, și Adobe Macromedia, atît pe platforme PC cît și Mac.

Services