f Atgalinis vertimas ir vertimų suderinimas - Modern Polyglots

Atgalinis vertimas ir vertimų suderinimas

Atgalinis vertimas – kokybės užtikrinimo procedūra naudojama farmacijos ir medicinius prietaisus teikiančių kompanijų, kai dokumentas, kuris buvo išverstas į užsienio kalbą, išverčiamas atgal į anglų kalbą. Modern Polyglots yra išvystę trijų etapų procesą, kurio metu galutinė peržiūra vykdoma trečio vertėjo, kuris palygina originalų dokumentą, jo vertimą ir atgalinį vertimą. Tuomet yra paruošiama ataskaita, kurioje nurodoma, kokios variacijos ir kuriame vertimo etape atsirado, ir ar jos turi įtakos dokumento autentiškumui. Jeigu randama klaidų, dokumentai yra atnaujinami bei parengiama galutinė jų versija, kartu su suderinimo ataskaita, kurioje nurodomi visi atlikti pakeitimai.  

Services