f Korektury - Modern Polyglots

Korektury

Naše služby nezahrnují pouze překlady a tlumočení. Můžeme nabídnout také korektury různých dokumentů: osobních, právních, zdravotních, technických atd. Korektura zahrnuje čtení a opravu textu nebo elektronické kopie dokumentu. Je to nezbytný proces k zachycení chyb v dokumentu.

Obvykle potřebujete korekturu úplně na konci, těsně před tím, než má být dokument publikován. Jelikož je velmi důležité, aby byl dokument perfektní ve všech aspektech, nabízíme korektury, díky kterým bude Váš dokument nejvyšší kvality a bez chyb. V obchodní sféře, tak jako v ostatních, osobní i profesní korespondence je důležitá k vytváření výborných dokumentů, listin a certifikátů.

Pokud si nejste jisti kvalitou Vašich dokumentů, nebo se pouze chcete ujistit, že je vše v pořádku, můžeme Vám také pomoci.

Nabízíme korektury následujícíh typů dokumentů a certifikátů:

– Právní / Technické / Zdravotní / Osobní dokumenty

– Manželské / Pracovní smlouvy, Smlouvy nově založených společností

– Plná moc v jakémkoli jazyce a pro jakoukoli evropskou zemi.

– Rodný list, Oddací list, Rozvodový list

– Oficiální listiny, Zdravotní záznamy

–  Výpovědi psané pod přísahou

–  Diplomy a certifikáty a další podobné dokumenty

– Brožury a letáky

Také nabízíme korektury textů pro webové stránky

Všichni členové našeho týmu jsou profesionální a ovládají více jazyků. Všichni mají odpovídající vyšší vzdělání v linguistice a filologii. Nabízíme korektury pro všechny jazyky a garantujeme vysoký standard jazyka a pečlivost.