f Interpretacja - Modern Polyglots

Interpretacja

Wykształceni i profesjonalnie przygotowani interpretorzy współpracujący z Modern Polyglots dostępni są we wszystkich najpopularniejszych językach świata w celu interpretacji biznesowych, publicznych, personalnych jak i zadań specjalnych o krótkim lub długim czasie trwania.

Services